← Terug naar lijst

Implantlenzen

Implantlenzen zijn een alternatief voor de ooglasercorrecties. Hierbij wordt operatief een kunstlens in het oog ingeplant, al dan niet met de verwijdering van de eigen ooglens: 

• In de ‘achterste’ oogkamer (achter de iris) zijn er twee technieken mogelijk: 

 1. Refractive Lens Exchange:
  Dit is technisch hetzelfde methode als een staaroperatie. De nieuw ingeplante lens komt de eigen ooglens vervangen. De lens die we plaatsen is meestal berekend om een goed zicht van ver te krijgen; enkel een leesbril is dan nog nodig voor lezen of scherp zien de eerste 80 cm. Er zijn ook implantlenzen waarmee je zowel ver als kortbij kan zien zonder bril. Dit vraagt wel een compromis in de kwaliteit van zicht voor ver of kortbij. 
   
 2. Intra-oculaire contactlens (ICL):
  Dit is een nieuwe techniek waarbij er een contactlensje gezet wordt tussen de eigen lens, die niet verwijderd wordt, en de iris. Deze techniek gebruiken we vooral bij “jonge” mensen met hoge bijziendheid, hoog astigmatisme en verziendheid of als het hoornvies te dun is om een ooglasercorrectie uit te voeren. Tot aan de “leesbrilleeftijd” geven deze implantlenzen een goed zicht ver en dicht.

Torische of Multifocale lens?

 1. Torische Lens
  Dit is een lens die ook het astigmatisme corrigeert en bij alle ingrepen gebruikt kan worden. Het astigmatisme is het deel van de sterkte dat een correctie biedt als het oogoppervlak niet bolvormig is, of met andere woorden zoals een rugbybal een verschillende kromming heeft in de ene en de andere richting (sommige patiënten zeggen dat iemand hun ogen ooit “ovaal” heeft genoemd, vaak weten de patiënten wel als ze dit hebben) . De oogarts zal met u bespreken of u zo een “torische” lens nodig heeft om het zicht zonder bril (voor ver, dwz verder dan 1m) zo goed mogelijk te krijgen. 

  Voor u is het nuttig om te weten dat het astigmatisme met deze implantlenzen wel degelijk gecorrigeerd kan worden. Sommige mensen met astigmatisme kunnen bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met “torische” contactlenzen, of hebben ondervonden dat contactlenzen niet goed lukken omwille van astigmatisme. Het is ook nuttig dat u weet dat onze dokters veel ervaring hebben met deze torische lenzen. 

  Het is ook nuttig voor u om te weten dat onze dokters de keuzes maken om de kans zo groot mogelijk te maken dat uw zicht zonder bril zo goed mogelijk is. Het vaak gebruiken van torische lenzen geeft wat extra werk voor de oogchirurg bij het berekenen, het bestellen, de opvolging van de bestelling en ook tijdens de operatie vraagt het extra aandacht om ze zo goed mogelijk in de juiste richting te plaatsen. In onze praktijk is het percentage patiënten dat na het plaatsen van een lens voor ver geen bril meer nodig heeft hierdoor duidelijk gestegen.
   
 2. Multifocale Lens

  Dit is een lens die ook gaat toelaten dichter dan 1 m te zien. Bij plaatsing van een ICL, wordt de eigen lens behouden en tot de leeftijd van de leesbril (45-50j) is een multifocale lens dan niet nodig.

  In alle andere situaties kan dat wel. Dat is echt iets wat u best bespreekt met de chirurg omdat er naast de extra kost en de kwaliteitswinst voor dicht ook steeds onvermijdelijk wat kwaliteitsverlies is voor ver te zien. Vele oogchirurgen plaatsen daarom nooit multifocale lenzen. Een hele goede tussenoplossing is de comfortlens die goed zicht geeft voor de computerafstand (gps, gsm, eten, keuken, badkamer), maar om echt een boek te lezen is nog wel een leesbril nodig. Het voordeel is dat het kwaliteitsverlies voor ver, bijvoorbeeld voor ’s nachts zeer beperkt is. Ook hier is het noodzakelijk om met de arts te bespreken wat u wel en niet mag verwachten.


Het verschil tussen de ingrepen voor "een nieuwe lens"

 1. Cataractoperatie in aanwezigheid van cataract

  Omdat er cataract aanwezig is komt de ziekteverzekering tussen. Er zijn strikte regels en strenge controles. Vanaf een zekere leeftijd neemt de kans op de aanwezigheid van cataract wel toe. De gemiddelde leeftijd dat deze operatie in België uitgevoerd wordt is 72 jaar. Als we lang genoeg leven krijgen we de aandoening allemaal.

  Praktisch mag de kostprijs van operatie (de betaling van de oogchirurg) aangerekend worden aan de ziekenkas. Onder bepaalde voorwaarden staat dan ook “daghospitalisatie” op de factuur. Wij voeren momenteel deze ingreep enkel uit in het Ziekenhuis en wij voldoen steeds aan de voorwaarden om dit op de factuur te vermelden. Dit betekent dat de hospitaalverzekering ook steeds zal tussenkomen. Tijdens het vooronderzoek bespreken onze dokters samen met u de keuze van de lens en wat u mag verwachten van kosten. Onze dokters rekenen geen supplementen aan voor hun operaties.
   

 2. In afwezigheid van cataract (RLE , PRELEX)

  In afwezigheid van cataract of staar, komt het ziekenfonds niet tussen, staat “daghospitalisatie” niet op de factuur vermeld en zullen de meeste hospitaalverzekeringen niet tussenkomen. Aan bijvoorbeeld 1000 euro/oog blijft deze oplossing toch goedkoper dan een laserbehandeling (1500 euro/oog). Voor mensen die jonger zijn dan de leesbrilleeftijd (48-52 jaar) heeft deze ingreep het nadeel dat er nadien een leesbril nodig zal zijn omdat de eigen lens die kan aanpassen voor dicht wordt weggenomen.

  Deze oplossing is dus vooral voor boven de “leesbril leeftijd” een goede oplossing. Voor mensen die jonger zijn en een sterkteafwijking hebben waarvoor geen andere oplossing bestaat om te zien zonder bril ( vb > +4.00 voor ver ), kan dit ook een oplossing zijn, vooral als ze geen contactlenzen verdragen en wanneer een verbril niet gewenst is.

  Ook hier zal de keuze van de techniek en de lens tijdens het vooronderzoek met de oogarts worden besproken.

  Wanneer gekozen wordt voor een inbouw van de “vertesterkte” dwz vanaf 1m, dan spreken we van “RLE” , afkorting voor Refractive Lens Exchange, maw de eigen ooglens vervangen met als doel de brilsterkte of refractie te wijzigen. Wanneer gekozen wordt voor één of andere multifocale implantlens dan spreken we over PRELEX, afkorting voor PREsbyopic Lens Exchange. 

  Voor de keuze van de lens kan u best een gesprek hebben met een oogchirurg die hiermee ervaring heeft, de “gewone lens” , is het nuttig dat ze ook torisch is, kiezen jullie samen voor een comfort lens zodat ook de “tussenafstand” wordt gecorrigeerd of kiezen jullie samen voor de multifocale lens die alle afstanden corrigeert maar tevens gekend is voor wat kwaliteitsverlies voor ver, dat vooral ’s nachts kan opvallen en dan zelfs met een bril niet te normaliseren is.
   

 3. Plaatsen ICL

  Voor mensen die een voordeel hebben om de eigen lens te behouden kan dit een hele goede oplossing zijn. Bent u jonger dan de leesbrilleeftijd (48-52j) , is uw afwijking bijziendheid, met of zonder astigmatisme, of is uw afwijking zelfs een heel hoge bijziendheid en zou u graag zien zonder bril, dan is dit een optie die u best in overweging neemt.

  Voor veel mensen in deze situatie wordt er gekozen tussen LASIK of een ooglaserbehandeling en de ICL. Daar waar vroeger ICL vaak tweede keuze was na LASIK en dus werd gekozen door mensen die niet in aanmerking kwamen voor LASIK, is dit nu erg veranderd en is ICL vaak eerste keuze voor patiënten die voor beide technieken in aanmerking komen! In onze praktijk kan u deze keuze zelf maken, nadat u samen met de dokter de argumenten in beide richtingen overloopt. Dokter Smeets voert immers beide technieken zelf uit en laat de patiënt zelf kiezen wanneer beide technieken veilig en met verwachting van een goed resultaat kunnen worden uitgevoerd.


Oogchirurg:

Dr. Smeets en Dr Linsen opereren in het Salvator Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te Hasselt onder druppelverdoving. De vooronderzoeken gebeuren in het Oogcentrum Hasselt.


Meer informatie vindt u in onze brochure (NL): klik hier

Trouvez plus d'information dans la brochure (FR): cliquez ici

Find more information in our brochure (EN): click here