← Terug naar lijst

Thrombose

Veneuze retinale thrombose (tak of centrale)

Een thrombose of occlusie is een verstopping van een bloedvat. Bij een veneuze retinale thrombose is er een verstopping van een vene, het bloedvat dat het bloed terug naar het hart brengt. Bij een verstopping kan het bloed niet meer terug waardoor er bloedingen ontstaan in het netvlies en oedeem (zwelling). Bij een verstopping van de centrale vene is het ganse netvlies aangetast, bij een deel van de vene spreken we over een takthrombose. De huidige behandeling bij oedeem zijn intravitreale injecties, meestal over meerdere jaren. Door de vertraging van de bloedstroom kan er een zuurstofgebrek (ischemie) ontstaan meestal na enkele weken tot maanden en indien niet behandeld kan dit leiden tot de vorming van abnormale bloedvaatjes (nieuwvaatvorming). De behandeling bestaat uit laser fotocoagulatie.


Arteriële retinale thrombose (tak of centrale)

Een thrombose of occlusie is een verstopping van een bloedvat. Bij een arteriële retinale thrombose is er een verstopping van een arterie, het bloedvat dat het bloed van het hart naar het orgaan (oog) brengt. Bij een verstopping komt er geen bloed meer toe in het netvlies waardoor er een plotse visusdaling optreedt. Voor deze aandoening bestaat er geen effectieve behandeling.

De standaardonderzoeken bij voorgaande netvliesaandoeningen zijn een fluoangiografie en een OCT.Behandelend Arts: