Oogcentrum Hasselt

Oogafwijkingen en Technieken

 

Het Oog

Het hoornvlies is een venster vooraan in het oog dat het licht binnenlaat. Het gekleurde gedeelte van het oog, het regenboogvlies, controleert de hoeveelheid binnenkomend licht door de pupil te openen en te sluiten. De lens heeft de vorm van een sterk vergrootglas. Haar functie is: wat we zien helder projecteren op het netvlies. 

Het netvlies functioneert als een film van een fototoestel. Het netvlies transformeert het licht in een soort computersignaal. Dit signaal wordt via 1 miljoen vezeltjes naar de hersenen doorgestuurd. Deze zenuwvezeltjes beginnen in het netvlies en worden vlak achter het oog samengebundeld in "de oogzenuw" (2 mm diameter). Eenmaal in de hersenen verspreiden ze zich om op de verschillende plaatsen de noodzakelijke signalen door te geven. 

 

oog.jpg

Het achterste 1/3 van onze grote hersenen is overigens uitsluitend bezig met "het zien": het is de computer die de signalen van de 2 ogen terug omzet in één beeld, met kleur, beweging, vormen die we herkennen en dieptezicht. 

Enerzijds is het verbazend dat we zo een groot deel van onze hersenen nodig hebben om "te zien", terwijl het zo vanzelfsprekend aanvoelt. Anderzijds is voor het functioneren als mens "het zien" zo belangrijk dat het blijkbaar nuttig is om zo een groot deel van de hersenen te voorzien voor de verwerking van de informatie die binnenkomt via de ogen. 

In verband met glaucoom is de plaats van de schade de oogzenuw. De oogzenuw is niet te vervangen. Eenmaal doorgesneden (of beschadigd door glaucoom) groeit er niets terug. Hij gedraagt zich wat dat betreft net zoals het netvlies, als een uitstulping van de hersenen. De behandeling van glaucoom is dus gericht op het voorkomen van verdere beschadiging.


Schermafbeelding 2017-03-09 om 13.25.30.png

Overzicht afwijkingen en technieken

Cataract of staar

Dit wordt veroorzaakt door een vertroebeling van de ooglens die de helderheid vermindert en daardoor het gezichtsvermogen ongunstig beïnvloedt. 
 

Astigmatisme

Astigmatisme is een begrip dat erop wijst dat het hoornvlies, het doorschijnende venster vooraan in de oogbol, niet perfect bolvormig is.

Bijziendheid

Bijziendheid betekent dat je zonder correctie dichtbij goed kan zien, maar dat je veraf alles wazig ziet.


 

Glaucoom

Glaucoom wordt veroorzaakt door de verhoging van deze druk en creëert gezichtsveldstoornissen evenals een onherstelbare beschadiging van de oogzenuw.

Netvliesscheur - Netvliesloslating

Bij een scheur of loslating van het nevlies komt het eigenlijke scherm van het oog los van de binnenkant van het oog.

LASIK

LASIK (afkorting van het engelse “Laser assisted in situ keratomileusis”) is een niet-hospitaalgebonden heelkundige behandeling welke bijziendheid, verziendheid en astigmatisme corrigeert.

Scheelzien of een lui oog

Scheelzien betekent dat de beide ogen niet (of niet altijd) in dezelfde richting kijken.
 

Presbyopie of ouderdomsverziendheid

Presbyopie begint wanneer de eigen ooglens haar soepelheid verliest en lezen zonder bril een probleem wordt

 

Thrombose

Arteriële of veneuze thrombosen zijn een occlusies van een bloedvat in het oog die een probleem kunnen vormen voor het zicht.

Implantlenzen

Implantlenzen zijn een alternatief voor de ooglasercorrecties. Hierbij wordt operatief een kunstlens in het oog ingeplant, al dan niet met de verwijdering van de eigen ooglens.

Verziendheid

Verziendheid betekent dat je zonder correctie veraf niet scherp ziet, maar dichtbij nog onscherper.

 

Suikerziekte (Diabetes)

Suikerziekte is een zeer vaak voorkomende oorzaak van slechtziendheid en kan verstopping of lekken van de bloedvaten in het netvlies veroorzaken.
 

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)

Een degeneratie van de macula die verantwoordelijk is voor het centrale gedeelte van het zicht.